Ga naar de inhoud

Zoek een club

Zoek op naam, postcode of gemeente

Welke verzekering dekt welke soort schade?

1. Burgerlijke aansprakelijkheid:
De BA-verzekering dekt de materiële en lichamelijke schade die je tijdens het sporten toebrengt aan anderen, met andere woorden wanneer jij aansprakelijk gesteld wordt voor het ongeval (De gevolgen van je daden dragen).

Voorbeeld 1: Als trainer laat je een klant een (potentiële) gevaarlijke oefening doen. Achteraf kan deze klant jou aansprakelijk stellen voor de blessure die hij/zij zou hebben opgelopen.

Voorbeeld 2: Een fitnessbeoefenaar raakt met een gewicht de spiegel in de groepsleszaal → Dit valt ook onder de algemene BA-verzekering.

Voorbeeld 3: Bij een sessie personal training aan huis beschadig jij als trainer een uurwerk. Dit valt onder de algemene BA-verzekering (van de trainer).

Meestal is dit soort BA-verzekering een onderdeel van de familiale BA-verzekering. Lees zeker jouw verzekeringscontract na om te checken of dit al dan niet het geval is.

→ Professionele beroepsaansprakelijkheid: De beroepsaansprakelijkheid van medische & paramedische beroepen (waar (personal trainers) onder vallen) is op basis van art. 1382 BW en volgende, ook een gewone BA-verzekering.

Als lid van Fitness.be kan je een BA-verzekering aanvragen (30 euro/jaar).  Meer info: lucia@fitness.be

2. (Persoonlijke) sportongevallenverzekering
Je kan beroep doen op de (persoonlijke) sportongevallenverzekering voor ongevallen die gebeuren in de privésfeer. De verzekering biedt je met andere woorden een financiële bescherming wanneer je in de privésfeer het slachtoffer bent van een sportongeval. Vaak komt wel eerst de verplichte verzekering van het ziekenfonds tussen en daarna eventueel aanvullende medische verzekeringen. De sportongevallenverzekering zal tussenkomen voor het bedrag dat niet door jouw verplichte ziekteverzekering of aanvullende medische verzekering wordt terugbetaald.
Sommige fitnessclubs bieden een sportongevallenverzekering aan bij of naast de abonnementskost. 

Voorbeeld 1: Wanneer je een kwetsuur oploopt in de fitnessclub of bij een les georganiseerd door jouw fitnessclub (buiten samen gaan lopen bijvoorbeeld), dan valt dit onder de sportongevallenverzekering via jouw fitnessclub. Ga je op eigen initiatief gaan lopen en niet onder begeleiding van jouw fitnessclub, dan valt dit niet onder de sportongevallenverzekering.

Voorbeeld 2: Wanneer je sport in een fitnessketen met meerdere filialen ben je enkel gedekt wanneer je sport in een filiaal in België.

Als lid van Fitness.be kan je een sportongevallenverzekering (voor uw leden) aanvragen via lucia@fitness.be

Een overzicht hieronder:


3. Burgerlijk Aansprakelijkheid Uitbating

Een verzekering BA-Uitbating dekt de buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid van een fitnessclub voor schade aan derden. De schade moet veroorzaakt zijn door een fout van (een medewerker van) de fitnessclub.
Het kan gaan om materiële schade, lichamelijke schade of immateriële gevolgschade (= de schade die ontstaat omdat een derde partij goederen die beschadigd zijn niet kan gebruiken).

Voorbeeld 1: Wanneer een trainer schade toebrengt aan de muziekinstallatie van de fitnessclub, valt dit onder BA-Uitbating.