Ga naar de inhoud

Zoek een club

Zoek op naam, postcode of gemeente

Bedrijven

Bedrijfsfitness

Bedrijfsfitness in mijn buurt

Bedrijfsfitness en fiscaliteit

Sportcheques

Over vijf jaar zal bedrijfsfitness een integraal onderdeel zijn van het bedrijfsleven. De nadruk op zowel fysieke als mentale gezondheid van medewerkers is door de jaren heen steeds belangrijker geworden. Bedrijfsfitness draagt niet alleen bij aan het behoud van de gezondheid en fitheid van medewerkers, maar versterkt ook hun veerkracht en belastbaarheid. Een interessante publicatie over bedrijfseconomische voordelen van regelmatig bewegen kan je hier downloaden. Bovendien besteedt de media steeds meer aandacht aan bedrijfsfitness.

Daarom heeft Fitness.be 'Bedrijfsfitness in mijn buurt' gelanceerd. Via deze zoekfunctie kunnen werknemers en bedrijven op zoek gaan naar fitnesscentra, personal trainingstudio's, crossfitboxen, groepslesaanbieders, fitnessboutiques en meer die bedrijfsfitness aanbieden.

In bedrijfsfitness en fiscaliteit lees je wat de juiste wettelijke basis is voor fiscale aftrekbaarheid in België voor bedrijven en zelfstandigen voor fitnessabonnementen, aankoop fitnessmateriaal of het inrichten van een fitnessruimte binnen het bedrijf. 

Fitness.be blijft onderhandelen voor een fiscaal gunstiger klimaat en algemene acceptatie van kosten-en aftrekbaarheid van fitnessabonnementen. 

Vergelijkbaar met 'Fitness in mijn buurt' biedt Fitness.be ook  "Bedrijfsfitness in mijn buurt" aan. Op deze pagina kunnen bedrijven, werkgevers en werknemers zoeken naar fitnesscentra, personal trainingsstudio's, crossift, groepslessen, fitness boutiques en meer in de buurt die bedrijfsfitnessprogramma's aanbieden.

www.bedrijfsfitnessinmijnbuurt.be

Is bedrijfsfitness fiscaal aftrekbaar?

Wat is de juiste wettelijke basis voor fiscale aftrekbaarheid in België voor bedrijven/zelfstandigen voor fitnessabonnementen?

In België kunnen bedrijven en zelfstandigen fitnessabonnementen fiscaal aftrekbaar maken onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen. De wettelijke basis voor de fiscale aftrekbaarheid van fitnessabonnementen voor bedrijven en zelfstandigen is vastgelegd in het Belgisch fiscaal recht. De algemene bepaling rond de aftrek van beroepskosten is artikel 49 WIB92.
Een kost is enkel aftrekbaar voor een bedrijf (in de vennootschapsbelasting) of een zelfstandige (in de personenbelasting) als 3 voorwaarden voldaan zijn:
- De kost is gedaan of gedragen tijdens het belastbare tijdperk
- De kost is gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden.
- De echtheid en het bedrag van de kost wordt verantwoord. Een bewijsstuk (bijvoorbeeld factuur) is dus vereist.

Een boekhoudkundige kost die niet voldoet aan deze voorwaarden is fiscaal gezien niet aftrekbaar en wordt beschouwd al een verworpen uitgave.

Bedrijven en zelfstandigen kunnen fitnessabonnementen als een aftrekbare beroepskost beschouwen. Dit betekent dat bedrijven de kosten van fitnessabonnementen kunnen opnemen als bedrijfskosten en ze kunnen aftrekken van hun belastbaar inkomen, op voorwaarde dat deze kosten worden gemaakt voor het bevorderen van de bedrijfsactiviteiten en dat ze voldoen aan de algemene voorwaarden voor aftrekbare kosten zoals vastgelegd in de Belgische vennootschapsbelasting.
Voor zelfstandigen gelden soortgelijke regels. Fitnessabonnementen kunnen worden beschouwd als beroepskosten voor zelfstandigen, op voorwaarde dat ze worden gemaakt in het kader van de beroepsactiviteit. Zelfstandigen kunnen deze kosten aftrekken van hun belastbaar inkomen in de personenbelasting, op voorwaarde dat ze voldoen aan de algemene voorwaarden voor aftrekbare kosten zoals vastgelegd in de Belgische personenbelasting.
 

MAAR


In veel gevallen zal de fiscus de aftrek niet aanvaarden met de boodschap dat er geen verband is met de activiteit als ondernemer tenzij men bijvoorbeeld kan aantonen dat een abonnement bij sportclub of fitness vereist is om nieuwe contacten te leggen en klanten te verwerven. Vanuit deze optiek kan je het abonnement beschouwen als een receptiekost die voor 50% aftrekbaar is.
Let op deze discussie is enkel relevant voor ondernemers die hun werkelijke beroepskosten aftrekken en niet voor wie kiest voor het kostenforfait.
Het is echter altijd aan te raden om een fiscaal adviseur of boekhouder te raadplegen voor specifiek advies met betrekking tot fiscale aftrekbaarheid, aangezien de regelgeving en voorwaarden kunnen variëren en afhankelijk zijn van de individuele situatie van de belastingplichtige.


Is aankoop van fitnessmateriaal door de werkgever fiscaal aftrekbaar ?

Aankoop door een ondernemer zonder sport-gerelateerde beroepsactiviteit:
Wanneer een ondernemer zonder een beroep dat gerelateerd is aan sport, zoals bijvoorbeeld een advocaat, fitnessapparatuur koopt, is Artikel 49 van de Wet op de Inkomstenbelastingen 1992 (WIB92) van toepassing. In dit geval zal de fiscus de aftrek niet aanvaarden omdat er geen direct verband is tussen de aankoop en de beroepswerkzaamheid.
Aankoop door een ondernemer met een sportgerelateerde beroepsactiviteit:
Indien een ondernemer een beroep uitoefent dat sportgerelateerd is, zoals een personal trainer of kinesitherapeut, is het eenvoudiger om het verband met de beroepswerkzaamheid aan te tonen. Hierbij wordt het materiaal gebruikt tijdens de uitoefening van het beroep.Een hometrainer zou bijvoorbeeld als beroepskost aftrekbaar zijn, terwijl een mountainbike die in de vrije tijd wordt gebruikt geen aftrekbare beroepskost vormt.

Kortom, de aftrekbaarheid van fitnessmateriaal als beroepskosten hangt af van het verband tussen de aankoop en de beroepswerkzaamheid van de belastingplichtige.

Is het inrichten van een fitnessruimte binnen een bedrijf fiscaal aftrekbaar door de onderneming?

In België kan het inrichten van een fitnessruimte binnen een bedrijf fiscaal aftrekbaar zijn, maar het hangt af van verschillende factoren en de specifieke omstandigheden van de situatie. Over het algemeen kunnen bedrijfsuitgaven die worden gedaan om de gezondheid en het welzijn van werknemers te bevorderen, als aftrekbare beroepskosten worden beschouwd. Dit omvat bijvoorbeeld investeringen in fitnessruimtes, gezondheidsprogramma's en soortgelijke initiatieven.
Indien een bedrijf een eigen fitnessruimte inricht dan kan de fiscus dit beschouwen als een sociaal voordeel dat de werkgever aanbiedt aan zijn werknemers. Het geregeld en systematisch gebruik van de sportaccomodatie van de werkgever is een sociaal voordeel dat de werkgever niet kan aftrekken als beroepskost. Het occasioneel gebruik van de sportaccomodatie van de werkgever voor de werknemers kan hij wel aftrekken als beroepskost.
Het is belangrijk om te benadrukken dat de aftrekbaarheid van dergelijke kosten afhankelijk is van naleving van de Belgische belastingwetgeving en de interpretatie daarvan door de belastingautoriteiten. Het wordt aanbevolen dat bedrijven die overwegen een fitnessruimte in te richten, advies inwinnen bij een fiscaal adviseur of een belastingprofessional om te verzekeren dat ze voldoen aan alle relevante regelgeving en om de aftrekbaarheid van de kosten te verduidelijken.

Wat als bedrijven abonnementen geeft aan personeel als geschenk of voordeel van alle aard?

Als een bedrijf abonnementen aan het personeel verstrekt als geschenk of voordeel van alle aard, zijn er belastingimplicaties die in overweging moeten worden genomen. In België worden voordelen van alle aard beschouwd als belastbare inkomsten voor de werknemers, tenzij ze expliciet zijn vrijgesteld door de belastingwetgeving.
Voor abonnementen op fitnesscentra of andere soortgelijke faciliteiten geldt hetzelfde principe. Deze abonnementen worden beschouwd als een voordeel van alle aard voor de werknemers, tenzij ze vallen onder een specifieke vrijstellingsregel.
- Sportcheques: Werkgevers kunnen sportcheques aan hun werknemers verstrekken die onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld zijn van belastingen. Het voordeel is dat binnen de bepaalde voorwaarden de sportcheques niet als loon worden beschouwd en er dus geen bijdragen in de sociale zekerheid moeten worden betaald. De werkgeversbijdragen voor sportcheques zijn echter niet aftrekbaar.

- Fitness- en sportabonnementen: Er zijn bepaalde regelingen waarbij fitness- en sportabonnementen onder bepaalde voorwaarden kunnen worden vrijgesteld van belastingen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de abonnementen worden aangeboden in het kader van een gezondheidsbeleid van de werkgever.

Het is belangrijk dat werkgevers zich bewust zijn van de belastingimplicaties van het verstrekken van abonnementen aan het personeel en dat ze ervoor zorgen dat ze voldoen aan de vereisten van de Belgische belastingwetgeving. Werknemers moeten ook op de hoogte worden gebracht van eventuele belastingverplichtingen die voortvloeien uit het ontvangen van dergelijke voordelen. Overleg met een belastingadviseur of een juridisch adviseur die bekend is met de Belgische belastingwetgeving wordt aanbevolen om de juiste procedures te volgen en mogelijke fiscale consequenties te begrijpen.

 

Wat zijn sportcheques?

In België zijn sportcheques een fiscaal interessant instrument om uw werknemers te stimuleren voor sport- en fitnessactiviteiten. Deze cheques worden vaak verstrekt door werkgevers als onderdeel van een stimuleringsbeleid voor de gezondheid en het welzijn van werknemers. De  sportcheque is dé fiscaal voordelige manier om je werknemers te belonen. Je werknemer betaalt daarop geen sociale bijdragen en wordt er niet op belast (je moet als werkgever dus geen bedrijfsvoorheffing inhouden) Op die manier kost een sportcheque voor het  bedrijf een pak minder dan een gewone loonsverhoging. Sportcheques moeten toegekend worden via een collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal of ondernemingsniveau. Bij gebrek aan syndicale afvaardiging mag de toekenning van sportcheques geregeld worden via een individuele overeenkomst met alle werknemers van de onderneming.
Hier zijn enkele kenmerken van sportcheques:
- Belastingvoordeel: Sportcheques kunnen worden verstrekt door werkgevers als een vorm van extralegaal voordeel. De waarde van de sportcheques is vrijgesteld van belastingen tot een bepaald bedrag per werknemer per jaar.

- Bestedingsdoeleinden: Werknemers kunnen sportcheques gebruiken om lidmaatschappen van sportscholen, fitnessabonnementen, sportkleding, sportuitrusting en andere gerelateerde sport- en gezondheidsactiviteiten te betalen.

- Stimulering van gezonde levensstijl: Het verstrekken van sportcheques moedigt werknemers aan om actief te blijven en een gezonde levensstijl te behouden. Dit kan leiden tot verhoogde productiviteit, minder ziekteverzuim en algemeen welzijn op de werkplek.

- Wettelijke beperkingen: Er zijn grenzen aan het belastingvrije bedrag dat kan worden verstrekt via sportcheques. Werknemer kan bij zijn werkgever een maximum van 100€ per jaar ontvangen. De sportcheque moet op naam van de werknemer uitgereikt worden met een beperkte geldigheidsduur van 15 maanden. De sportcheque is inwisselbaar bij erkende sportclubs.
Al met al zijn sportcheques een manier om werknemers te stimuleren om een actieve levensstijl te omarmen en tegelijkertijd belastingvoordelen te genieten. Bedrijven die overwegen sportcheques aan te bieden, moeten echter de specifieke regels en voorschriften in België raadplegen en mogelijk juridisch en fiscaal advies inwinnen om ervoor te zorgen dat ze aan alle vereisten voldoen.


www.pluxee.be
www.edenred.be
www.monizze.be