Ga naar de inhoud

Zoek een club

Zoek op naam, postcode of gemeente

Fitnessbe.Vlaanderen is sinds 01 januari 2017 een door de Vlaams Minister van Sport erkende organisatie voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op gebied van gezond en ethisch sporten in de fitness-sector. (conform het decreet van 20 december 2013 inzake gezond en ethisch sporten.

Ges staat voor Gezond en Ethisch Sporten in de fitness. Vertrekkende vanuit de missie, namelijk Vlamingen sensibiliseren voor gezonde dopingvrije en ethisch verantwoorde lichaamsbeweging via het fitness - en groepsfitnessaanbod en fitnessprofessionals en partners via kwaliteit overtuigen om mee te werken aan dit doel, tracht De Fitnessbe.Vlaanderen de volgende 6 doelstellingen te bereiken:

1. Functioneren als kenniscentrum op het gebied van gezond en ethisch sporten in de fitness

2. Streven naar een algemene kwaliteitscontrole op gebied van gezond en ethisch sporten in de fitnesssector

3. Opvolgen en evalueren van bestaande instrumenten en praktijken op gebied van gezond, dopingvrij en ethisch sporten in de fitness

4. Ondersteunen van de Vlaamse Overheid op het domein van gezond en ethisch sporten in de fitness

5. Voeren van preventiebeleid om te komen tot een dopingvrije fitness

6. Organiseren van transversale werking

 

Ondernemingsnummer: BE453706414

RPR: Gent afdeling Gent