Ga naar de inhoud

Zoek een club

Zoek op naam, postcode of gemeente

Het Europees Sociaal Fonds - Kwaliteitslabel werd voor het eerst op 22 april 2010 toegekend aan De FitnessOrganisatie door de ESF auditcel op basis van het positieve resultaat van de ESF-kwaliteitsaudit. Op 25/04/2013 vond de vervolgaudit plaats. Bijgevolg werd het ESF label toegekend tot 24/04/2016.

Het ESF - auditinstrument is uitgewerkt volgens een kwaliteitsgroeimodel. Het referentiekader voor het ESF auditinstrument is het EFQM kwaliteitsmodel met 9 aandachtsgebieden. Binnen elk van deze 9 aandachtsgebieden zijn een aantal vaste aandachtspunten uitgewerkt. Ieder aandachtspunt is beschreven in 5 kwaliteitsniveaus die de ontwikkelingsfasen van een organisatie beschrijven op weg naar excellentie.

Het ESF label is de officiële erkenning door het ESF-Agentschap dat de organisatie voldoet aan de vooraf vastgelegde minimumeisen die een kwaliteitsvolle bedrijfsvoering garanderen.

Het ESF label heeft een geldigheidsduur van drie jaar en geeft toegang tot andere subsidie - en erkenningsvormen nl. Procedure BEA ( Budget Economisch Advies), VDAB tendering, ...